Vaasan
MICRO COPY OY

PALVELUT

Slider
Vaasan MICRO COPY OY

PALVELUT

Slider
Mikrokuvaus

Mikrokuvaus

 • Mikrofilmi on ainoa arkistointikelpoinen pitkäaikaissäilytykseen hyväksytty tallennusmuoto, jonka on todettu säilyttävän luettavuutensa yli 100 vuotta
 • Mikrofilmi on yksi harvoista järjestelmäriippumattomista tallennus- ja arkistointimedioista ja se on kansainvälisesti tarkkaan standardisoitu
 • Mikrokuvaus on turvallisin tallennusmenetelmä, sillä mikrofilmiä ei voida muuttaa eikä väärentää
 • Noudatamme mikrokuvauksessa Arkistolaitoksen määräyksiä ja ohjeita laadun takaamiseksi.
Mikrokuvaus
Digitointi

Digitointi

 • Digitointi eli skannaus on asiakirjojen ja dokumenttien muuttamista digitaalisesti tallennettavaan ja säilytettävään muotoon
 • Digitoitu aineisto on helposti ja nopeasti käytettävissä ja sen jakaminen ja siirtäminen pilvipalvelimelle tai Internetiin on vaivatonta
 • Digitoinnin avulla tieto on aina saatavilla
 • Skannaamme aineistonne värillisenä, harmaasävynä tai mustavalkoisena haluamaanne kuvamuotoon
 • Suunnittelemme ja rakennamme nykyaikaisimmat ja laadukkaimmat arkistointiratkaisut kunkin asiakkaan tarpeisiin
Digitointi
Piirustusskannaus ja vektorointi

Piirustusskannaus ja vektorointi

 • Suurkuvaskannaus mahdollistaa vanhojen teknisten paperi-, muovi- ja kuultopiirustusten sekä karttojen muuttamisen sähköiseen muotoon
 • Skannaamme rakennuspiirustukset värillisenä tai harmaasävynä pdf-, tiff- tai jpg-muotoon
 • Sähköiset kuvat voidaan tulostaa haluttuun kokoon
 • Skannattuja rasterikuvia voidaan käyttää esimerkiksi CAD –ohjelmassa uuden piirustuksen taustakuvana
 • Vanhoja piirustuksia voidaan hyödyntää parhaiten vektoroimalla ne suunnitteluohjelmille yhteensopiviksi vektoripiirustuksiksi
Rakennuspiirustusten jatkokäsittely
Mikrofilmiskannaus

Mikrofilmiskannaus

 • Mikrofilmiskannaus tarjoaa järkevän ratkaisun aineiston uudelleenkäyttöön
 • Skannauksen avulla tiedon välittäminen helpottuu ja tieto on aina saatavilla
 • Digitaalisen tiedon jakaminen tai siirtäminen palvelimelle tai Internetiin on vaivatonta
 • Skannaamme filmiaineistonne harmaasävynä tai mustavalkoisena pdf-, tiff- tai jpg-muotoon
 • Suunnittelemme ja rakennamme nykyaikaisimmat ja laadukkaimmat arkistointiratkaisut kunkin asiakkaan tarpeisiin
Mikrofilmiskannaus
Digiarkiston hallinta ja säilyttäminen

Digiarkiston hallinta ja säilyttäminen

 • Tiedon säilyttäminen digitaalisessa muodossa on haastavampaa kuin paperin tai mikrofilmin, koska tallennusvälineet eivät ole ikuisia
 • Tietoa voidaan hallita erilaisten pilvipalvelujen kautta, kuten SaaS, Paas ja IaaS.
 • Asiakirjan luonne ja käyttötarkoitus määrittelevät pitkälti, mikä vaihtoehto palvelee asiakasta parhaiten; tuleeko aineisto omaan käyttöön, jaettavaksi vai luovutettavaksi eteenpäin
 • Digiarkiston säilyttämisessä tulee ottaa huomioon missä data säilyy kauimmin ja kauanko sitä pitää säilyttää, miten tietosuoja- ja tietoturvakysymykset on ratkaistu ja mikä on käyttäjäystävällisin vaihtoehto
Digiarkiston hallinta ja säilyttäminen
Tietosisällön hakupalvelut

Tietosisällön hakupalvelut

 • Kaikilla dokumenteilla on jokin tietosisältö ja rakenne josta voidaan luoda kuvatiedostoihin liitettävä erityinen meta- eli hakutieto
 • Digitaalisen asiakirjan käyttötarkoitus ja laajuus määrittelee haettavan tietosisällön
 • OCR ja ICR -merkintunnistustekniikka soveltuu tekstiasiakirjoille, mutta ei kuvamuotoon skannatuille asiakirjoille
 • HTR-tekniikassa voidaan luoda aineistoille käsialakohtaisia tunnistusmalleja
 • Yrityksellämme on pitkäaikaista kokemusta vaikeaselkoisten tekstien tunnistamisesta ja tallentamisesta
 • Suunnittelemme ja rakennamme kunkin asiakkaan tarpeisiin sopivat tietokantasovellukset
Tietosisällön hakupalvelut
Miksi digitoida?

Miksi digitoida?

Arkiston parempi hallinta

Arkisto saadaan hyötykäyttöön

Tieto löytyy helposti ja nopeasti

Aineistojen parempi saatavuus

Aineistojen parempi käytettävyys

Dokumenttien parempi hallinta

Dokumentteja voi hyödyntää muissa ohjelmissa

Tieto ei kestä aikaa (haaleneminen ja haurastuminen)

Tieto ei kestä päivittäistä käsittelyä

Merkittävä tilansäästö

Nopea tiedon haku

Edullinen tapa turvata tieto

Muut yhteystiedot

Puhelin: +358 (0)6 3120 712
E-mail: myynti@vaasanmicrocopy.fi
E-mail: tuotanto@vaasanmicrocopy.fi

Olemme avoinna

MA-PE: 8-16
LA: Suljettu
Muuten sopimuksen mukaan

Vaasan Micro Copy Oy

Puhelin: +358 (0)6 3120 712
Sähköposti: myynti@vaasanmicrocopy.fi
Sähköposti: tuotanto@vaasanmicrocopy.fi

Yrityksen osoitetiedot

Vaasan Micro Copy Oy
Myllärinkatu 12 B 1
65100 Vaasa

Olemme avoinna

MA-PE: 8-16
LA: Suljettu
Muuten sopimuksen mukaan